Akkerdot, Capelle aan den IJssel

maatwerkadvies en betrouwbare begeleiding bij verduurzamen
 • Punt 1

 • Punt 2

 • Punt 3

 • Punt 4

 

 • Punt 5

Akkerdot is een samentrekking van Akkerwinde en Dotterlei, de straten waar de gebouwen aan liggen. De vijf gebouwen zijn identiek. Ze bestaan uit twaalf woonlagen met 72 appartementen op een onderbouw met entrees, bergingen en technische ruimten. Elk gebouw heeft zijn eigen VvE. Omdat de gebouwen identiek zijn, hebben de VvE’s een overkoepelende vereniging voor beheer en onderhoud (VBO) opgericht.

De energieprestatie van de gebouwen is pover. De bouwmethodiek met een prefab betonnen draagconstructie en nauwelijks geïsoleerde, gevel-vullende puien leidt tot veel tochtklachten en een hoog energieverbruik. Er is alle aanleiding om te verduurzamen, temeer daar de collectieve cv-ketels in 2023 aan vervanging toe zijn. De eigenaren hebben echter beperkte financiële mogelijkheden en ook de reserves van de VvE’s zijn weinig riant.

Samen met onze partners SPIN Stadsontwikkelaars, Viac installatieadviseurs en biq architecten hebben we in overleg met het bestuur van de VBO een fasegewijze aanpak ontwikkeld die aangrijpt op de meer jarenonderhoud begrotingen (MJOB). Begonnen wordt met het isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen ter compensatie van het collectieve elektraverbruik.

1/2

In 2023 worden de gevelvullende puien die dan aan een schilderbeurt toe zijn aangepakt en voorzien van HR++glas, geïsoleerde panelen en tochtwering. Het ventilatiesysteem wordt vraaggestuurd en het plafond van de onderbouw geïsoleerd.

Ook worden de gebouwen in 2023 aangesloten op stadswarmte, althans dat is de bedoeling. Uit de onderhandelingen met de warmteleverancier moet blijken of de financiële condities voor aansluiting tegen die tijd voldoende gunstig zijn. In 2025 tot slot worden de kopgevels die dan geschilderd zouden moeten worden geïsoleerd en krijgen de balkons serrebeglazing.

Behalve naar energetische verbetering hebben we ook naar functionele verbeteringen gekeken. De huidige liften bedienen steeds 36 appartementen, hebben veel storingen en zijn te klein voor een brancard, iets wat gelet op de gemiddelde leeftijd van de eigenaren in toenemende mate als knelpunt wordt ervaren. Daarbij is de vluchtsituatie op de verdiepingen allesbehalve veilig. Extra liften en brandwerende voordeuren maken aan deze situatie een einde. Onze partner biq architecten heeft het geheel van een moderne uitstraling weten te voorzien.

Hoewel de financiële projecties voldoende gunstig lijken en de plannen door de besturen van de individuele VvE’s goed zijn ontvangen, heeft het bestuur van de VBO het project voorlopig in de ijskast gezet. Waarom is hier (nog) niet gelukt, wat in andere projecten wel lukt?

 

 1. De VvE’s zijn onzeker over de technische ontwikkelingen en toekomstige regelgeving en durven daarom nu nog geen besluiten nemen.

 2. De VvE’s laten verduurzaming bij voorkeur aan de individuele eigenaren over, zodat het collectieve risico beperkt blijft.

 3. Stapsgewijze verbetering sluit optimaal gebruik van subsidie- en financierings-mogelijkheden uit.

 4. De grote verhuurder met 25-35% van de appartementen in bezit heeft uiteindelijk besloten niet te investeren in duurzaamheid en zijn bezit te verkopen. Daardoor kan vooralsnog geen positief investeringsbesluit in de ALV’s worden genomen.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jeroen: 010 4147585 of mail even

groenoverleven.nu is gevestigd in
De Fabriek van Delfshaven
Mathenesserdijk 412A
3026 GV  Rotterdam
+31 (0)10 414 7585

 • GO-linkedin-icon-1a
 • GO-mail-icon-1
GO-Logo-0519.png

copyright groenoverleven.nu