top of page

gemeente Westland energie-advies particulieren

  • Deur tot deur acties

  • Verbinden van vraag en aanbod bij energiebesparende maatregelen

  • Promotiewerkzaamheden

 

Met het project Westland Woont Duurzaam informeert de gemeente Westland woning-eigenaren over de verduurzaming van hun huis. De gemeente zet daarbij uiteenlopende, door groenoverleven.nu ontwikkelde instrumenten in.

 

 

Heel gericht en planmatig worden de meest geschikte buurten of wijken van de verschillende dorpskernen per brief benaderd. De eigenaren krijgen daarin uitleg over de energiescan en de mogelijkheid tot aanmelden.

 

Door zo'n buurtgerichte aanpak ontstaan er gesprekken tussen bewoners en wordt de belangstelling voor  een energieadvies voor de eigen woning  geprikkeld.

Door buurtverenigingen en andere initiatieven en instanties binnen de wijk bij de communicatie te betrekken wordt die belangstelling verder aangewakkerd.

Review

Zo hebben wij veel energiescans voor woningeigenaren, verspreid over de verschillende dorpskernen, kunnen uitvoeren. De bewoners beoordelen hun energiescan gemiddeld met een 8 en zeggen de gemeente Westland te waarderen voor het initiatief en de beschikbaarheid van het  instrument. 

Uitvoering maatregelen

'Duurzame Buurtavonden' vinden plaats na het uitbrengen van energiescans in een dorpskern. Hier proberen wij de vragen die nog leven te beantwoorden en brengen wij de eigenaren in contact  met het aanbod van energiebesparende maatregelen. Meer dan twee-derde van de woningeigenaren vraagt op de avond zelf voor één of meer maatregelen een offerte aan.

Meer informatie over de energiescan en de duurzame buurtavond

 

Op zoek naar versterking bij verduurzamen? Wij staan voor een integrale aanpak, maar werken ook met plezier aan deelopdrachten. Neem even contact op met Jeroen: 010 4147585 of stuur een mail

bottom of page