top of page

uw complex energiezuiniger

maatwerkadvies en betrouwbare begeleiding bij verduurzamen

transparant advies

groenoverleven.nu begeleidt Verenigingen van Eigenaren naar een duurzame toekomst, van kleine, inactieve VvE's tot grote, professioneel beheerde verenigingen.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door maatwerk, een betrouwbaar en transparant proces en een concreet resultaat.

De doelen die de VvE zichzelf heeft gesteld en de behoeften en wensen van eigenaren en bewoners zijn voor ons het vertrekpunt. Gesprekken met het bestuur en de beheerder, eventueel aangevuld met een bewoners-enquête geven ons het benodigde  inzicht. 

Daarna volgt een opname van de bouwkundige staat van het gebouw en een analyse van het meer jarenonderhoud.

 

Aan de hand van de resultaten stellen we een aantal verduurzamingsscenario's op, van ba-sisingreep tot in een keer van het gas af. 

De scenario's krijgen een solide financiële onderbouwing. Scorekaarten geven de VvE per maatregel inzicht in de kosten, de besparingen in energie- en onderhoud, eventuele subsidies en financieringskosten. Desgewenst worden voor elk scenario ook de gevolgen  voor de maandelijkse VvE-bijdrage berekend. 

Na afstemming met het bestuur lichten wij onze bevindingen toe tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) of op een aparte informatiebijeenkomst.

 

Wanneer er overeenstemming is bereikt over een voorkeursscenario, helpen wij bij correcte besluitvorming, bij eventuele aanvragen voor subsidies en financiering en bij de uitvoering.

Bij projecten vindt u verschillende voorbeelden.

 

Of download de brochure over onze werkwijze.

Bent u benieuwd naar de verduurzamings-kansen van uw VvE complex en wilt u daarover in gesprek? Neem dan contact op met Jeroen: 010 4147585 of mail even

bottom of page