top of page

"Het wat, hoe en waarom moet blijvend voor het voetlicht worden gebracht.''

groenoverleven.nu werkt op het snijvlak van communicatie en techniek. Want om succesvol te verduurzamen is meer nodig dan alleen techniek. Ook gedrag en mentaliteit moeten soms veranderen. Daar is een consistente en gerichte communicatie voor nodig. Het wat, het hoe en het waarom moeten blijvend voor het voetlicht worden gebracht.

Wij helpen gemeenten bij het bereiken van particuliere woningeigenaren. Dat kan op verschillende manieren, van het inrichten van algemene wijk- en/of buurtcampagnes tot het rechtstreeks adviseren en begeleiden van bewoners bij het energiezuiniger maken van hun woningen of gebouwen. Wij hebben daarvoor verschillende instrumenten ontwikkeld die we in de loop der jaren steeds verder hebben verfijnd.

duurzame gemeenten

Bent u benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen bij het verduurzamen van uw woningvoorraad? Neem dan contact op met Jeroen: 010 4147585 of stuur een mail

Wijken en buurten

Voor communicatie op wijk- en buurtniveau maken wij zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige sociale infrastructuur. Wijk- en buurtverenigingen, maar ook welzijns-organisaties hebben doorgaans een goed inzicht in wat er leeft onder de bewoners. Desgewenst zetten we op buurtniveau het door ons ontwikkelde marktonderzoek. Dat levert concrete informatie op over de kansen en bedreigingen bij de verduurzaming van woningen en gebouwen in de buurt.

In overleg met de gemeente stemmen we de communicatie daar vervolgens op af. De duurzame buurtavond is een succesvol format gebleken om vervolgens rechtstreeks in contact te komen met woningeigenaren en VvE's. 

Woningeigenaren en VvE's

Goede, consistente communicatie wekt de interesse van de eigenaren. Het gaat erom  voor- en nadelen goed en eerlijk te belichten en eventuele zorgen weg te nemen. Eigenaren moeten per saldo zelf de keuze voor verduurzaming willen maken, zij zijn behalve tot goed onderhoud tot niets verplicht.

 

Een energiescan of een maatwerkadvies (bij VvE's) zet interesse om in een handelings-perspectief. Het advies schetst niet alleen de mogelijkheden, maar koppelt daar ook het productaanbod aan. Eigenaren worden in staat gesteld zelf meer informatie over geadviseerde maatregelen te verzamelen en zo impliciet uitgenodigd om offertes aan te vragen.     

 

Meer informatie over de energiescan en de duurzame buurtavond

 

Voor deze gemeenten hebben wij al projecten uitgevoerd:

  • Rotterdam

  • Den Haag

  • Westland

  • Metropool Regio Rotterdam Den Haag

Kijk op onze projectenpagina voor meer informatie. 

bottom of page