top of page

privacybeleid

welke gegevens verwerken wij en hoe gaan we hiermee om

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te be-schermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u gebruik maakt van onze website en diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

 

Gegevens die wij verzamelen en verwerken

groenoverleven.nu verzamelt en verwerkt gegevens om haar diensten te kunnen leveren. Hieronder vindt u een overzicht van deze gegevens:

  • Voor- en achternaam

  • Woonadres (straatnaam, postcode, woonplaats)

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Woninggegevens

  • Energieverbruiksgegevens

  • Tevredenheidsresultaten m.b.t. uitgevoerd energieadvies

Al deze gegevens worden door u verstrekt. De woninggegevens worden echter aangevuld met gegevens die wij verzamelen vanuit websites zoals bijvoorbeeld www.energielabel.nlwww.zonatlas.nl of het kadaster.

 

Doeleinden

groenoverleven.nu verzamelt en verwerkt uw gegevens met het doel om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contact op te nemen, om sollicitanten te selecteren en uit te nodigen voor een sollici-tatiegesprek en om tevredenheids -en woon-onderzoeken uit te voeren. Daarnaast hebben wij de hierboven beschreven gegevens nodig, omdat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de diensten, de uitvoering van de diensten en de (financiële) transacties.

 

Opslagduur

groenoverleven.nu werkt projectmatig en bewaart alle gegevens niet langer dan 18 maanden na afsluiten van het betreffende project. Zo kunnen wij fouten, die maanden later pas zichtbaar kunnen worden, tot 18 maanden na de dienstverlening nog relatief makkelijk analyseren en herstellen aan de hand van de opgeslagen gegevens.

CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten verwijderen wij na 12 maanden. Zo kunnen wij de sollicitanten, indien binnen één jaar blijkt dat wij extra arbeidskracht nodig hebben, nog benaderen voor een sollicitatiegesprek.

privacybeleid.jpg

Derden

groenoverleven.nu verstrekt gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de diensten. Dit zijn bijvoorbeeld ook interne medewerkers van groenoverleven.nu en gedetacheerde medewerkers van biq archi-tecten, die betrokken zijn bij het betreffende project. groenoverleven.nu is nauw gelieerd aan biq architecten en waar veel mee samen-gewerkt wordt. Deze partner hanteert hetzelfde privacybeleid als groenoverleven.nu en is wettelijk verplicht zich hieraan te houden.

Op uw verzoek en met uw toestemming, kan ons uitgebrachte energieadvies en uw contactgegevens gedeeld worden met onze sociale en zakelijke partners, instellingen, bedrijven en personen waar we mee samenwerken, maar ook voor werken. Deze gegevens zijn door u verstrekt en aangevuld met ons energieadvies en zijn essentieel voor deze partners om de gewenste hulp, bij het treffen van verduurzamingsmaatregelen, aan te kunnen bieden.

Beveiliging gegevens

groenoverleven.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn alleen de betrokken (gedetacheerde) mede-werkers bevoegd om bestanden met de hierboven beschreven gegevens in te zien en te bewerken. Alle bestanden worden opgeslagen op een eigen beveiligde server.

Cookies

groenoverleven.nu website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, voor een correcte werking en het vergroten van het gebruiksgemak van de website. De meeste witte

browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren óf om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Wij bieden alle bezoekers van de website en gebruikers van onze diensten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen binnen 10 werkdagen een reactie geven op uw verzoek.

 

Vragen en feedback

groenoverleven.nu respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij controleren dan ook regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

+31 (0)10 414 75 85

info@groenoverleven.nu

bottom of page