top of page

gemeente Den Haag Haags Warmte Initiatief

  • Duurzame stadswarmte

  • Aantrekkelijk aanbod voor bewoners

  • Rendabel isoleren en aansluiten

  • 10 casestudies

  • Combinatie  met Nul-op-de-Meter (Nom)

De gemeente Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. De bestaande gebouwen-voorraad van de stad kan daar met een CO2-reductie van 40% een belangrijke bijdrage aan leveren, onder andere door aansluiting op een duurzaam warmtenet in combinatie met het verbeteren van de schilisolatie.

 

Breed opgezet onderzoek

De gemeente heeft een Haagse aanpak ontwikkeld voor een duurzame energietransitie: het Haags Warmte Initiatief (HWI) waarbij in kort tijdsbestek zoveel mogelijk woningen op een warmtenet aangesloten zouden moeten worden. Een breed opgezet onderzoek moest de haalbaarheid van dit initiatief voor de Haagse woningcorporaties en hun bewoners aantonen.

Documenten met meer informatie en achtergronden:

 

Aanbod Haagse warmte

Een verkenning langs corporaties en huurdersorganisaties (download in PDF)

 

NOM‐renovaties met gebruik van warmtenetten: Kansen en randvoorwaarden van Nul op de Rekening (download in PDF)

In nauwe samenwerking met Lenva, Over Morgen en Fakton is een financieel kader voor aansluiting ontwikkeld dat in 10 representatieve wooncomplexen in Den Haag Zuidwest, de Schilderswijk en Mariahoeve is getoetst. Voor elk complex ontwierpen we aansluitschema’s, stelden we een rendabel isolatiepakket samen, raamden we de kosten en berekenden we de besparingen. Ook onderzochten we de mogelijkheden om de beeldkwaliteit van de complexen te verbeteren.

 

Taskforce NoM-renovaties

Na afronding van het onderzoek mochten we de gemeente Den Haag vertegenwoordigen in de Taskforce NoM-renovaties (NoM staat voor: Nul op de Meter) en warmtenetten van de Stroomversnelling. Daarin hebben we twee aanvullende casestudies uitgevoerd en tevens de businesscase van de geothermie-centrale aan de Leyweg getoetst op NoM-renovatie van de aan te sluiten woningen.

Op zoek naar versterking bij verduurzamen? Wij staan voor een integrale aanpak, maar werken ook met plezier aan deelopdrachten. Neem even contact op met Jeroen: 010 4147585 of stuur een mail

bottom of page