top of page

groener vanaf nu

Wij helpen bij het verduurzamen van de woningvoorraad
  • Maatwerkadviezen voor particuliere woningeigenaren en VvE’s
 
  • Begeleiding tot en met uitvoering van duurzame maatregelen.
  • Ontwikkelen van wijk- en buurtgebonden oplossingen en methodes​
  • Stimuleren bewonersparticipatie
  • Bewonerscommunicatie
Benieuwd naar wat wij u kunnen bieden? Kijk bij diensten of projecten

Bijdragen aan de verduurzaming van woningen. Het delen en verspreiden van kennis, creëren van bewustwording en het adviseren van concrete, bouwkundige oplossingen.

Wij willen Gemeenten, verhuurders en woning-eigenaren, al dan niet georganiseerd in een VvE, graag bijstaan om bewust en gerust stappen te zetten richting een beter klimaat.

groenoverleven.nu beweegt zich op het snijvlak van techniek en social marketing. Naar onze opvatting is er voor een klimaatneutrale leefomgeving immers meer nodig dan alleen het technische aspect.

Onafhankelijke en degelijke adviezen geven en deze helder communiceren. Rekening houden met de uitgangspunten van alle betrokkenen en een goede begeleiding bieden, om te komen tot een duurzaam resultaat.

bottom of page