top of page

We zijn begonnen!

3 september 2020

We zijn begonnen!

Woensdagavond was de start van de cursus Energie-coach in de Gemeente Westland. In deze 6-weekse cursus stomen we 7 enthou- siaste Westlanders klaar om wijk- en buurtbewoners te helpen met het ver- duurzamen van hun woningen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de E-coaches zijn uitgerust met de juiste kennis en tools om iedereen bij te staan. 

Een energiecoach is een vraagbaak voor de buurt of wijk en coacht de buurt naar energie besparen in en rond de woning. De e-coach gaat op bezoek bij bewoners die graag een quickscan willen. Samen met de bewoners kijkt de energiecoach onder andere naar de staat van de woning en het energieverbruik. 

Ook kijkt de energiecoach naar wat de bewoners zelf al hebben gedaan om energie te besparen. Verder worden de wensen, ideeën en klachten van de bewoners besproken.

Met deze aanpak hopen we dat de verduurzaming van de Westlandse woningvoorraad een nieuwe stimulans krijgt!

Meer weten over onze aanpak? Neem dat eens een kijkje op onze projectenpagina

bottom of page