top of page

gemeente Rotterdam VvE advieswerkzaamheden

  • Maatwerkadviezen gericht op energiebesparende bouwkundige en installatietechnische aanpassingen

  • Scenario-uitwerkingen gericht op minimaal 35% CO2 reductie

  • Koppeling met MJOB

  • Financiële doorrekeningen met subsidie- en financierings- mogelijkheden

  • Procesbegeleiding bij besluitvorming 

De gemeente Rotterdam draagt bij aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Een van deze doelstellingen is om voor 2030 de emissie van broeikasgassen met 40 procent te reduceren ten opzichte van 1990.

 

Voor de Rotterdamse woningvoorraad betekent dit dat uiterlijk 2030 alle woningen binnen de gemeentegrens een groene energie-index van maximaal 1,4 moeten hebben. Dit staat gelijk aan minimaal label B.

Om dit te bewerkstelligen heeft de gemeente Rotterdam een subsidie vanuit de Europese Investering Bank ontvangen die specifiek gericht is op het verduurzamingsproces rondom VvE’s en particuliere verhuurders.

 

Samen met onze partners: Viac Installatie-adviseurs, Grantz  en SPIN Stadsontwikkelaars adviseren wij VvE’s en particuliere verhuurders over energiebesparing, energiebesparende maatregelen, duurzaam onderhoud en alles wat daarbij komt kijken zoals het besluitvormingsproces en de financierings- en subsidiemogelijkheden.

De deelnemende VvE’s en particuliere verhuurders worden begeleid in het proces naar een gerichte investering. Doel is een minimale CO2-reductie van 35 procent. 

Op zoek naar versterking bij verduurzamen?
Neem even contact op met Jeroen:

010 4147585 of mail even

bottom of page