top of page

gemeente Rotterdam – Steigers op Zuid, Pendrecht

  • Maatwerkadviezen gericht op woningverbetering en duurzame aanpassingen

  • Begeleiding van particuliere woning-eigenaren en VvE's

  • Campagne-ontwikkeling van
    'groos op je huis'

  • Buurtgerichte aanpak voor een schonere, socialere en veiliger woonomgeving

Het programma Steigers op Zuid is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Het heeft als doel het veiligstellen van de basiskwaliteit van de woningvoorraad in aangewezen gebieden. Dit moet gebeuren door het wegwerken van achterstallig onderhoud en het stimuleren en activeren van bewoners. met een duurzamer, socialer, schoner en veiliger woonomgevingen als resultaat.

Ossenissebuurt-Zuid

Binnen onze opdracht richten wij ons op het veiligstellen van de basiskwaliteit van de woningvoorraad in de Ossenissebuurt-Zuid in Pendrecht.

Dit doen wij in samenwerking met Spin Stadsontwikkelaars en Urbannerdam.

Er zijn concrete plannen om Pendrecht als een van de eerste Rotterdamse wijken aardgasvrij te maken. Wij adviseren bewoners in de Ossenissebuurt-Zuid over de mogelijkheden voor aanpassingen aan de woningen en begeleiden hen naar het uitvoeren van onderhoud en duurzame maatregelen, zodat zij in 2030 zonder gas kunnen.

Breed palet

Een uitdaging is dat de buurt ruwweg opgedeeld kan worden in particulier woningbezit en complexen met VvE’s.

Dit levert een breed palet aan adviezen op. De culturele verscheidenheid en verschillen in financiële mogelijkheden maken dat wij in onze woningopnames en maatwerkadviezen extra aandacht besteden aan de haalbaarheid voor bewoners en hen helpen prioriteiten te stellen. 

Groos op je huis

Voor deze opdracht hebben wij een speciale campagne ontwikkeld met bijbehorend communicatieplan: “Groos op je huis”.

De slogan geeft aan dat je best trots mag zijn op je huis en heeft een met "groos" een Rotterdams tintje, passend bij Pendrecht.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jeroen: 010 4147585 of mail even

bottom of page