top of page

VvE De Verdwenen Brug

maatwerkadvies en betrouwbare begeleiding bij verduurzamen
  • Begeleiding van actieve VvE die wil verduurzamen

  • Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP)

  • 30-jarige lening van het Nationaal Energiebespaar Fonds (NEF)

  • Maximale subsidies

 

  • Kleine stijging van de woonlasten

De VvE dankt haar naam aan de voormalige brug vanuit de wijk naar het sneltramstation Palenstein. Het gebouw zelf bestaat uit een toren van zeventien verdiepingen met 136 appartementen bovenop een kantoorgebouw van drie verdiepingen.

 

Het bestuur van de VvE is al langer actief met verduurzaming. Zo heeft het een principe-akkoord met de gemeente Zoetermeer om aangesloten te worden op het toekomstige WKO-net (warmte- en koudeopslag) van de wijk Palenstein. Samen met onze partners SPIN Stadsontwikkelaars en Viac installatieadviseurs hebben wij gekeken naar de mogelijkheden om voorafgaand aan aansluiting ook het gebouw en de appartementen te verduurzamen. De kantoren zijn daarbij buiten beschouwing gebleven.

Nationaal Energiebespaar Fonds

We hebben ons gericht op verbetering van de isolatie van de schil van de toren en van de ventilatie en kierdichting van de apparte-menten. In eerste instantie ging het om ingrepen met een looptijd van maximaal 15 jaar, overeenkomstig de maximale financierings-termijn van de investering bij het Nationaal Energiebespaar Fonds (NEF).

Met het beschikbaar komen van een 30-jarige lening voor VvE’s is in 2019 een verdergaande ingreep ontwikkeld.

Dit pakket van maatregelen voldoet aan de criteria van een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP), waarvoor € 4.000,-- extra subsidie per appartement wordt verkregen. Met dit geld kan tegelijk de noodzakelijke vervanging van de balkonhekken worden betaald.

Financieel model

De verduurzaming is in nauw overleg met het bestuur en het NEF verder ingevuld. De eigenaren zijn op algemene ledenvergade-ringen geïnformeerd over inhoud en voortgang van het project. Uiteindelijk hebben wij een financieel model ontwikkeld, waarbij een gemiddelde investering van € 35.000,-- per appartement tot een gemiddelde bruto woonlastenstijging van slechts € 20,-- per maand leidt.

 

Fiscale effecten zorgen ervoor dat de meeste eigenaren er zelfs op vooruit gaan. Op grond hiervan heeft de ALV groen licht gegeven voor de verdere planuitwerking.

Waarom zijn de uitkomsten in dit geval zo gunstig?

  1. Het is een compact gebouw met weinig dak-, gevel- en vloeroppervlak per appartement. Dat houdt de kosten voor schilisolatie relatief laag.

  2. De collectieve installaties voor verwarming en warmwater hoeven nu nog niet te worden vervangen. Dat is pas bij aansluiting op het lokale WKO-net noodzakelijk. In de meer jarenonderhoud begroting (MJOB) hebben we hier een bedrag voor opgenomen.

  3. De VvE heeft eigen financiële reserves die kunnen worden ingezet.

  4. De subsidie- en financieringsmogelijkheden zijn maximaal benut.

 

De VvE rekent het verbruik van verwarming en warmwater af op basis van de splitsingsakte en dus niet op werkelijk verbruik. Elk appartement heeft zo hetzelfde aandeel in de investering als in de besparing. Individuele besparingen hoeven niet te worden berekend.

Onze partner biq architecten heeft inmiddels de planuitwerking ter hand genomen en de eerste ontwerpvoorstellen gepresenteerd.

Benieuwd of uw VvE complex ook een Zeer Energie Zuinig pakket kan doorvoeren met een 30-jarige lening?  Neem dan contact op met Jeroen: 010 4147585 of stuur een mail

bottom of page