top of page

VvE Platostraat, Rotterdam

'wat kun je doen voor een miljoen?'
  • Uitvraag van Platform 31

  • Eerste VvE naar Nul-op-de-Meter (NoM)

  • Actieve inbreng van beheerder en bestuur

  • Nieuwe tools voor besluitvorming

 

  • Verder met 30-jarige lening

‘Wat kun je doen voor een miljoen?’ Dat was de vraag die Platform31 de markt stelde. Vrij vertaald: kun je voor 1 miljoen euro het gebouw van VvE Platostraat naar Nul-op-de-meter (NoM) renoveren?

 

Samen met Viac Installatieadviseurs, Klimaatgarant en VORM Transformatie en Renovatie formuleerden wij het winnende antwoord op deze vraag, al bleek 1 miljoen euro ontoereikend voor alle ambities. Daar was € 1,4 miljoen voor nodig.

Terugbrengen warmtevraag

Met NoM voorziet de flat volledig in zijn eigen energiebehoefte. Met hoogwaardige isolatie van de schil van het gebouw, balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) en een optimale kierdichting wordt de warmtevraag teruggebracht tot 20 KWh/m². Een strijkijzer is straks bij wijze van spreken voldoende om een woning te verwarmen. Bestaande cv-leidingen en radiatoren kunnen ook gewoon gehandhaafd blijven.

 

Individuele bodemwarmtepompen zorgen vanuit het souterrain voor de efficiënte opwekking van warmte en warm water, terwijl op het dak 288 zonnepanelen de benodigde elektriciteit opwekken. Het architectonisch ontwerp van biq architecten respecteert de bestaande gevels en heeft de instemming van de Welstandscommissie.

Goedkeuring

Het plan is in nauw overleg met het bestuur en de beheerder van de VvE uitgewerkt en diverse keren aan de eigenaren gepresenteerd. Uiteindelijk is het plan met overgrote meerderheid goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook de toets van Platform31 werd met glans doorstaan. Het plan voldoet aan alle NoM-criteria.

Toch is het plan (nog) niet tot uitvoering gekomen. De belangrijkste reden, ten tijde van de planontwikkeling was een 30-jarige lening voor VvE’s nog niet beschikbaar. Dat is  begin 2019 veranderd. Het Nationaal Energiebespaar Fonds (NEF) biedt sindsdien een dergelijke lening aan wanneer het plan voldoet aan de criteria van een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP), dan wel NoM. We kunnen nu dus verder.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jeroen: 010 4147585 of mail even

bottom of page